Hotell

Radisson Blu Hotels, Scandic Hotels, Quality Hotel mfl.

Eiendomsforvaltning

Aberdeen eiendom, Aspelin Ramm, Mesta, Basale, Entra mfl.

Stat og kommune

Regjeringskvartalet, Utenriksdepartementet, Oslo Kommune, Bærum
Kommune, Trondheim kommune Statsbygg mfl

Bygg og anlegg

Skanska, Bundebygg, Veidekke, NCC mfl.

Renholdsbransjen

Elite, Eurest, Insider, Conluo, B-O Drift, Royal Renhold mfl.

Andre

Oslo Børs, Avinor, Norgesgruppen, Miljødirektoratet, Moelven mfl.

Facebook

Besøk gjerne Gulvfag på Facebook for flere referanser.