For sikkerheten

GulvFag sine medlemmer har i flere år vist vei med Universell Utforming under varenavnet farefelt.no. Sammen med ledene leverandører leverer og monterer vi et bredt utvalg av systemer for taktil markering. Vi monterer i hele landet.

Mer info finnes på denne linken www.farefelt.no