Vedlikehold av linoleumgulv

Riktig vedlikehold av linoleumsgulv er viktig slik at man til enhver tid har et pent og rengjøringsvennlig gulv. Vi poengterer at ingen av produsentene av linoleumsgulv pr i dag anbefaler boning/polishbehandling av nye gulv. Derimot anbefales det at gulvene overflatebehandles med voks som er miljøvennlig og ikke forverrer innemiljøet. Voks bidrar til mindre bruk av kjemi da den lett kan renses/reetableres, man får ingen slitasjefelt og det opprettholdes en jevn, pen og rengjøringsvennlig overflate. Ønskes det ytterligere informasjon og dokumentasjon kan dette lastes ned her:

GF-verdibevaring

GF-Verdibevaring» er GulvFag sitt eget vedlikeholdsprogram for systematisk forvaltning av gulv. Med dette programmet er gulvene sikret en optimal overflate, og man får en totaloversikt over vedlikeholdskostnadene. Inkludert følger en FDV samt en rengjøringsveiledning. Eksempel på FDV og rengjøringsveiledning kan lastes ned her:

Rengjøring av linoleumgulv

Riktig rengjøring er viktig for at gulvet skal se pent ut og vare lengst mulig. Vi sørger for at kunden får en rengjøringsveiledning med anbefaling om hvilke produkter som skal anvendes. Vi gir gratis opplæring til renholdspersonalet der dette er aktuelt. I vår nettbutikk kan man handle de riktige produktene for det aktuelle gulvet. Har man en egen leverandør, bistår vi sammen med denne å finne et tilpasset rengjøringsprodukt i deres sortiment. Kontakt oss hvis du er usikker på hvilket produkt som skal brukes.