Sliping/renovering av natursten og betong

Manglende kompetanse og vedlikehold har ødelagt mange naturstensgulv. Som regel finnes det dog en løsning som kan nullstille gulvet og føre det tilbake til sin originale tilstand. Tett samarbeid med leverandører av natursten og leverandører av maskiner og kjemi, har gitt oss en unik kompetanse som problemløser.