Tepper er varme og myke å gå på. I tillegg er de støydempende og de binder svevestøv. Som alle andre gulvtyper krever tepper jevnlig vedlikehold i form av en tepperens. Vi velger dog å kalle vår metode for «GF-TEPPEVASK» da dette er mer beskrivende.