GF-TEPPEVASK (tepperens)

Hvis man sammenligner et teppe med et klesplagg så finnes det en fellesnevner. De tar til seg smuss og det behøves mye vann og skylling for å få det rent. Nettopp det er et viktig poeng når det gjelder «vask» av tepper. Et godt resultat er avhengig av at mye vann spyles gjennom teppet slik at mest mulig smuss transporteres ut. Våre profesjonelle rensemaskiner har høy vannkapasitet og stor sugeevne som gir lav restfuktighet

I forkant av en GF-teppevask er det viktig at mest mulig smuss er fjernet. Derfor går vi alltid over teppet med en profesjonell teppebanker først. Mer informasjon om våre metoder kan lastes ned her:

Flekkfjerning

Vi møter ofte kunder som har flekker og er blitt fortalt at «flekkene er så gamle at de kan ikke fjernes». Vår lange erfaring tilsier dog at 99% av flekkende kan fjernes. Det krever dog kompetanse og litt mer innsats. Vi kommer alltid tilbake dagen etter en utført teppevask og går over eventuelle gjensittende flekker.