Vedlikehold av tepper

Ved å implementere et rutinemessig vedlikeholdsprogram vil man bevare samt forlenge teppets levetid. Et teppe kan virke som et reservoar for organisk materiale og vil være en vedvarende kilde til forurensing av innemiljøet hvis man ikke tar vedlikehold og rengjøring på alvor. En av fordelene til et teppegulv er at den skjuler smuss. Samtidig kan dette være en ulempe da man ikke alltid ser nødvendigheten av en rens av gulvet.

GF-verdibevaring

GF-Verdibevaring» er GulvFag sitt eget vedlikeholdsprogram for systematisk forvaltning av gulv. Med dette programmet er gulvene sikret en optimal overflate, og man får en totaloversikt over vedlikeholdskostnadene. Inkludert følger en FDV samt en rengjøringsveiledning. Eksempel på FDV og rengjøringsveiledning kan lastes ned her:

Rengjøring av tepper

Riktig rengjøring er viktig for at gulvet skal se pent ut og vare lengst mulig. Videre vil riktig rengjøring med riktig type utstyr og med riktig frekvens påvirke inneklimaet. Fordelen med tepper er at det på kort sikt binder støv.  Det er dog viktig at dette støvet fjernes slik at man ikke når et metningspunkt som resulterer i svevestøv. GulvFag har høy kompetanse på riktige frekvenser for støvsuging og hvilken type støvsugere som fungerer best. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.