Sliping av tregulv

Gulvsliping er et eget fag som krever mange års erfaring og tett samarbeid med leverandørene av gulv. Vår kompetanse på ulike tresorter og hvilken slipemetode som skal brukes, sørger for at du som kunde får et optimalt tregulv.  Vi sliper støvfritt og bruker miljøvennlige overflatebehandlinger fra Europas ledende produsenter.

Lakk eller olje?

Et tregulv kan behandles med enten lakk eller olje, og det finnes mange muligheter med ulike farger og grader av glans. Lakk og olje har ulike egenskaper og vi har laget en informasjonsbrosjyre om de ulike overflatebehandlingene. Den kan lastes ned her: